Sri Guru Granth Sahib Ji

Ang: / 1430

Your last visited Ang:

परबतु सुइना रुपा होवै हीरे लाल जड़ाउ ॥
Parbaṯ su▫inā rupā hovai hīre lāl jaṛā▫o.
if the mountains became gold and silver, studded with gems and jewels -
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਾੜ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਵਾਹਿਰਾਤ ਤੇ ਮਾਣਕਾ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜਾਣ।
ਰੁਪਾ = ਰੁੱਪਾ, ਚਾਂਦੀ।ਜੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਏ,
 
भी तूंहै सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥१॥
Bẖī ṯūʼnhai salāhṇā ākẖaṇ lahai na cẖā▫o. ||1||
even then, I would worship and adore You, and my longing to chant Your Praises would not decrease. ||1||
ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੰਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਆਲਾਪਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮੰਗ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਆਖਣ ਚਾਉ = ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ। ਤੂੰ ਹੈ = ਤੈਨੂੰ ਹੀ ॥੧॥ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾਹ ਫਸਾਂ ਤੇ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਮੁੱਕ ਨਾਹ ਜਾਏ ॥੧॥
 
मः १ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
भार अठारह मेवा होवै गरुड़ा होइ सुआउ ॥
Bẖār aṯẖārah mevā hovai garuṛā ho▫e su▫ā▫o.
If all the eighteen loads of vegetation became fruits and the growing grass became sweet rice;
ਜੇਕਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾ ਬੋਝ ਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਸੁਆਦੀ ਚਾਉਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ = ੧੮ ਭਾਰ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ {ਪੁਰਾਤਨ ਖ਼ਿਆਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ-ਬੂਟੇ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੋਲ '੧੮ ਭਾਰ' ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ੫ ਮਣ ਕੱਚੇ}। ਗਰੁੜਾ = ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰਸੀਲਾ। ਸੁਆਉ = ਸੁਆਦ।ਜੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੇਵਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਰਸੀਲਾ ਹੋਵੇ,
 
चंदु सूरजु दुइ फिरदे रखीअहि निहचलु होवै थाउ ॥
Cẖanḏ sūraj ḏu▫e firḏe rakẖī▫ahi nihcẖal hovai thā▫o.
if I were able to stop the sun and the moon in their orbits and hold them perfectly steady -
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
xxxਜੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵੇਂ (ਮੇਰੀ ਰਿਹੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ,
 
भी तूंहै सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥२॥
Bẖī ṯūʼnhai salāhṇā ākẖaṇ lahai na cẖā▫o. ||2||
even then, I would worship and adore You, and my longing to chant Your Praises would not decrease. ||2||
ਤਾਂ ਭੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਆਲਾਪਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮੰਗ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
xxx॥੨॥(ਤਾਂ ਭੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਹ ਫਸਾਂ ਤੇ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਮੁੱਕ ਨਾਹ ਜਾਏ ॥੨॥
 
मः १ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
जे देहै दुखु लाईऐ पाप गरह दुइ राहु ॥
Je ḏehai ḏukẖ lā▫ī▫ai pāp garah ḏu▫e rāhu.
If my body were afflicted with pain, under the evil influence of unlucky stars;
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਪੀ ਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਦ ਚਮੋੜ ਲਵਾਂ।
ਦੇਹੈ = ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਰਾਹੁ = ਰਾਹੂ। ਦੁਇ = ਦੋਵੇਂ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ। ਪਾਪ ਗਰਹ = ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹ, ਮਨਹੂਸ ਤਾਰੇ।ਜੇ (ਮੇਰੇ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਮਨਹੂਸ ਤਾਰੇ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ (ਮੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ),
 
रतु पीणे राजे सिरै उपरि रखीअहि एवै जापै भाउ ॥
Raṯ pīṇe rāje sirai upar rakẖī▫ahi evai jāpai bẖā▫o.
and if the blood-sucking kings were to hold power over me -
ਜੇਕਰ ਲਹੂ-ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਵੁਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ।
ਰਤੁ ਪੀਣੇ = ਜ਼ਾਲਮ। ਏਵੈ = ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਭਾਉ = ਪਿਆਰ। ਜਾਪੈ = ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਏਵੈ = ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ {ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ੧੪ ਰਤਨ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ 'ਰਾਹੂ' ਦੈਂਤ ਭੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਬੈਠਾ ਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਪੀ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਨੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰ ਨ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਵੈਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆ ਗ੍ਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ}ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ) ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ,
 
भी तूंहै सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥३॥
Bẖī ṯūʼnhai salāhṇā ākẖaṇ lahai na cẖā▫o. ||3||
even if this were my condition, I would still worship and adore You, and my longing to chant Your Praises would not decrease. ||3||
ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੱਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਆਲਾਪਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮੰਗ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
xxx॥੩॥ਤਾਂ ਭੀ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦਿਆਂ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਨਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ॥੩॥
 
मः १ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
अगी पाला कपड़ु होवै खाणा होवै वाउ ॥
Agī pālā kapaṛ hovai kẖāṇā hovai vā▫o.
If fire and ice were my clothes, and the wind was my food;
ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕੱਕਰ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ,
ਅਗੀ = ਅੱਗ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੇਕ। ਪਾਲਾ = ਸਿਆਲੀ ਠੰਢ। ਵਾਉ = ਹਵਾ।(ਜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ) ਧੁੱਪ ਤੇ (ਸਿਆਲ ਦਾ) ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ (ਪਹਿਨਣ ਦਾ) ਕੱਪੜਾ ਹੋਣ (ਭਾਵ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਾਲਾ ਭੀ ਸਹਾਰਾਂ), ਜੇ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਉਣ-ਅਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹਨ)।
 
सुरगै दीआ मोहणीआ इसतरीआ होवनि नानक सभो जाउ ॥
Surgai ḏī▫ā mohṇī▫ā isṯarī▫ā hovan Nānak sabẖo jā▫o.
and even if the enticing heavenly beauties were my wives, O Nanak-all this shall pass away!
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੂਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਨਸ ਜਾਊਗਾ।
ਮੋਹਣੀਆ = ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਾਉ = ਨਾਸਵੰਤ।ਜੇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਂ ਭੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ।
 
भी तूहै सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥४॥
Bẖī ṯūhai salāhṇā ākẖaṇ lahai na cẖā▫o. ||4||
Even then, I would worship and adore You, and my longing to chant Your Praises would not decrease. ||4||
ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ! ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਨਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੀਬਰ ਉਮਾਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ।
xxx॥੪॥(ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਹ ਵਿਸਾਰਾਂ) ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਉ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ॥੪॥
 
पवड़ी ॥
Pavṛī.
Pauree:
ਪਊੜੀ।
xxxxxx
 
बदफैली गैबाना खसमु न जाणई ॥
Baḏfailī gaibānā kẖasam na jāṇ▫ī.
The foolish demon, who does evil deeds, does not know his Lord and Master.
ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਬਦਫੈਲੀ = ਮੰਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਗੈਬਾਨਾ = ਲੁਕ ਕੇ।(ਜੋ ਮਨੁੱਖ) ਲੁਕ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ (ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ) ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ,
 
सो कहीऐ देवाना आपु न पछाणई ॥
So kahī▫ai ḏevānā āp na pacẖẖāṇ▫ī.
Call him a mad-man, if he does not understand himself.
ਉਹ ਝੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
xxxਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ।
 
कलहि बुरी संसारि वादे खपीऐ ॥
Kalėh burī sansār vāḏe kẖapī▫ai.
The strife of this world is evil; these struggles are consuming it.
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਝਗੜਾ ਝਾਂਝਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਹਿ = (ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇ) ਬਿਖਾਂਧ, ਝਗੜਾ। ਵਾਦੇ = ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹੀ।ਜਗਤ ਵਿਚ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਬਿਖਾਂਧ (ਐਸੀ) ਚੰਦਰੀ ਹੈ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਝੰਬੇਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 
विणु नावै वेकारि भरमे पचीऐ ॥
viṇ nāvai vekār bẖarme pacẖī▫ai.
Without the Lord's Name, life is worthless. Through doubt, the people are being destroyed.
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਫਜੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸੰਦੇਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
xxxਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
राह दोवै इकु जाणै सोई सिझसी ॥
Rāh ḏovai ik jāṇai so▫ī sijẖsī.
One who recognizes that all spiritual paths lead to the One shall be emancipated.
ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ-ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
xxx(ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ) ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ), ਇਸ (ਜੀਵਨ ਵਿਚ) ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ (ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
 
कुफर गोअ कुफराणै पइआ दझसी ॥
Kufar go▫a kufrāṇai pa▫i▫ā ḏajẖsī.
One who speaks lies shall fall into hell and burn.
ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕੁਫਰ = ਝੂਠ। ਕੁਫਰ ਗੋਅ = ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਦਝਸੀ = ਸੜੇਗਾ।(ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਝੂਠ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੈ।
 
सभ दुनीआ सुबहानु सचि समाईऐ ॥
Sabẖ ḏunī▫ā sub▫hān sacẖ samā▫ī▫ai.
In all the world, the most blessed and sanctified are those who remain absorbed in Truth.
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਬਹਾਨੁ = ਸੁੰਦਰ।ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ।
 
सिझै दरि दीवानि आपु गवाईऐ ॥९॥
Sijẖai ḏar ḏīvān āp gavā▫ī▫ai. ||9||
One who eliminates selfishness and conceit is redeemed in the Court of the Lord. ||9||
ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੈ ਰਾਹ = ਧਨ ਤੇ ਨਾਮ ॥੯॥ਉਹ ਖ਼ੁਦੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥੯॥
 
मः १ सलोकु ॥
Mėhlā 1 salok.
First Mehl, Shalok:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸਲੋਕ।
xxxxxx
 
सो जीविआ जिसु मनि वसिआ सोइ ॥
So jīvi▫ā jis man vasi▫ā so▫e.
They alone are truly alive, whose minds are filled with the Lord.
ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਿਵਾਸ ਰੰਖਦਾ ਹੈ।
xxx(ਅਸਲ ਵਿਚ) ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
नानक अवरु न जीवै कोइ ॥
Nānak avar na jīvai ko▫e.
O Nanak, no one else is truly alive;
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
xxxਹੇ ਨਾਨਕ! (ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
जे जीवै पति लथी जाइ ॥
Je jīvai paṯ lathī jā▫e.
those who merely live shall depart in dishonor;
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ।
xxxਜੇ ਨਾਮ-ਵਿਹੂਣਾ (ਵੇਖਣ ਨੂੰ) ਜੀਊਂਦਾ (ਭੀ) ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ (ਏਥੋਂ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 
सभु हरामु जेता किछु खाइ ॥
Sabẖ harām jeṯā kicẖẖ kẖā▫e.
everything they eat is impure.
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
xxxਜੋ ਕੁਝ (ਏਥੇ) ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
 
राजि रंगु मालि रंगु ॥
Rāj rang māl rang.
Intoxicated with power and thrilled with wealth,
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ,
ਰਾਜਿ = ਰਾਜ ਵਿਚ।ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੋਹ ਹੈ,
 
रंगि रता नचै नंगु ॥
Rang raṯā nacẖai nang.
they delight in their pleasures, and dance about shamelessly.
ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੰਗੀਜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗੁ = ਪਿਆਰ। ਨੰਗੁ = ਬੇ-ਸ਼ਰਮ, ਨਿਲੱਜ।ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇ-ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ ਹੈ)।
 
नानक ठगिआ मुठा जाइ ॥
Nānak ṯẖagi▫ā muṯẖā jā▫e.
O Nanak, they are deluded and defrauded.
ਨਾਨਕ ਉਹ ਛਲਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਠਾ = ਲੁੱਟਿਆ।ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਹ) ਮਨੁੱਖ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
 
विणु नावै पति गइआ गवाइ ॥१॥
viṇ nāvai paṯ ga▫i▫ā gavā▫e. ||1||
Without the Lord's Name, they lose their honor and depart. ||1||
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵੰਞਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
xxx॥੧॥ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ (ਇਥੋਂ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧॥
 
मः १ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
किआ खाधै किआ पैधै होइ ॥
Ki▫ā kẖāḏẖai ki▫ā paiḏẖai ho▫e.
What good is food, and what good are clothes,
ਖਾਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ,
xxx(ਸੋਹਣੇ ਭੋਜਨ) ਖਾਣ ਤੇ (ਸੋਹਣੇ ਕਪੜੇ) ਹੰਢਾਣ ਦਾ ਕੀਹ ਸੁਆਦ?
 
जा मनि नाही सचा सोइ ॥
Jā man nāhī sacẖā so▫e.
if the True Lord does not abide within the mind?
ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ?
xxxਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, (ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ)।
 
किआ मेवा किआ घिउ गुड़ु मिठा किआ मैदा किआ मासु ॥
Ki▫ā mevā ki▫ā gẖi▫o guṛ miṯẖā ki▫ā maiḏā ki▫ā mās.
What good are fruits, what good is ghee, sweet jaggery, what good is flour, and what good is meat?
ਕੀ ਹੈ ਫਲ, ਕੀ ਘੀ ਤੇ ਮਿੱਠੜਾ ਗੁੜ, ਕੀ ਮਹੀਨ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਤ?
xxxਕੀਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਵੇ, ਘਿਉ, ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਮੈਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ?
 
किआ कपड़ु किआ सेज सुखाली कीजहि भोग बिलास ॥
Ki▫ā kapaṛ ki▫ā sej sukẖālī kījėh bẖog bilās.
What good are clothes, and what good is a soft bed, to enjoy pleasures and sensual delights?
ਕੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਖਦਾਈ ਪਲੰਘ, ਸੁਹਬਤ ਤੇ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਨਣ ਲਈ।
ਕੀਜਹਿ = ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ = ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ।ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ (ਸੋਹਣੇ) ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੌਖੀ ਸੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ?
 
किआ लसकर किआ नेब खवासी आवै महली वासु ॥
Ki▫ā laskar ki▫ā neb kẖavāsī āvai mahlī vās.
What good is an army, and what good are soldiers, servants and mansions to live in?
ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਚੋਬਦਾਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਾ?
ਨੇਬ = ਚੋਬਦਾਰ। ਖਵਾਸੀ = ਚੌਰੀ-ਬਰਦਾਰ।ਤਾਂ ਕੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਫ਼ੌਜ, ਚੋਬਦਾਰ, ਚੋਰੀ-ਬਰਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ?
 
नानक सचे नाम विणु सभे टोल विणासु ॥२॥
Nānak sacẖe nām viṇ sabẖe tol viṇās. ||2||
O Nanak, without the True Name, all this paraphernalia shall disappear. ||2||
ਨਾਨਕ, ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ।
ਟੋਲ = ਪਦਾਰਥ ॥੨॥ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ ॥੨॥
 
पवड़ी ॥
Pavṛī.
Pauree:
ਪਉੜੀ।
xxxxxx
 
जाती दै किआ हथि सचु परखीऐ ॥
Jāṯī ḏai ki▫ā hath sacẖ parkẖī▫ai.
What good is social class and status? Truthfulness is measured within.
ਜਾਤ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਪਰਖੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
xxx(ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ) ਸੱਚਾ ਨਾਮ (-ਰੂਪ ਸਉਦਾ) ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤਿ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਜਾਤਿ ਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)।
 
महुरा होवै हथि मरीऐ चखीऐ ॥
Mahurā hovai hath marī▫ai cẖakẖī▫ai.
Pride in one's status is like poison-holding it in your hand and eating it, you shall die.
ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
xxx(ਜਾਤਿ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਹੁਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤਿ ਦਾ ਹੋਵੇ) ਜੇ ਮਹੁਰਾ ਖਾਇਗਾ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ।
 
सचे की सिरकार जुगु जुगु जाणीऐ ॥
Sacẖe kī sirkār jug jug jāṇī▫ai.
The True Lord's Sovereign Rule is known throughout the ages.
ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਕਾਰ = ਰਾਜ, ਹਕੂਮਤ। ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ = ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ, ਸਦਾ ਹੀ।ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਸਮਝ ਲਵੋ (ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਜੁਗ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
 
हुकमु मंने सिरदारु दरि दीबाणीऐ ॥
Hukam manne sirḏār ḏar ḏībāṇī▫ai.
One who respects the Hukam of the Lord's Command is honored and respected in the Court of the Lord.
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੀਬਾਣੀਐ = ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ, ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ।ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
 
फुरमानी है कार खसमि पठाइआ ॥
Furmānī hai kār kẖasam paṯẖā▫i▫ā.
By the Order of our Lord and Master, we have been brought into this world.
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਫੁਰਮਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਫੁਰਮਾਨੀ = ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਖਸਮਿ = ਖਸਮ ਨੇ। ਪਠਾਇਆ = ਭੇਜਿਆ।ਖਸਮ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ-ਰੂਪ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ (ਜਗਤ ਵਿਚ) ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
 
तबलबाज बीचार सबदि सुणाइआ ॥
Ŧabalbāj bīcẖār sabaḏ suṇā▫i▫ā.
The Drummer, the Guru, has announced the Lord's meditation, through the Word of the Shabad.
ਗੁਰੂ-ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ।
ਤਬਲਬਾਜ = ਨਗਾਰਚੀ (ਗੁਰੂ)।ਨਗਾਚਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ)।
 
इकि होए असवार इकना साखती ॥
Ik ho▫e asvār iknā sākẖ▫ṯī.
Some have mounted their horses in response, and others are saddling up.
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਖਤੀ = ਦੁਮਚੀ, (ਦੁਮਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ)।(ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣ ਕੇ) ਕਈ (ਗੁਰਮੁਖ) ਤਾਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ), ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹਨ,
 
इकनी बधे भार इकना ताखती ॥१०॥
Iknī baḏẖe bẖār iknā ṯākẖ▫ṯī. ||10||
Some have tied up their bridles, and others have already ridden off. ||10||
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਭੀ ਗਏ ਹਨ।
ਤਾਖਤੀ = ਦੌੜ, (ਭਾਵ), ਦੌੜ ਪਈ ॥੧੦॥ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਲੱਦ ਲਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ ॥੧੦॥
 
सलोकु मः १ ॥
Salok mėhlā 1.
Shalok, First Mehl:
ਸਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
जा पका ता कटिआ रही सु पलरि वाड़ि ॥
Jā pakā ṯā kati▫ā rahī so palar vāṛ.
When the crop is ripe, then it is cut down; only the stalks are left standing.
ਜਦ ਪੈਲੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਫੂਸ ਤੇ ਵਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਲਰਿ = ਨਾੜ, ਬੂਟੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਾ ਉਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ (ਕਣਕ ਆਦਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੂਟਾ) ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ (ਉਤੋਂ ਉਤੋਂ) ਵੱਢ ਲਈਦਾ ਹੈ, (ਕਣਕ ਦੀ) ਨਾੜ ਤੇ (ਪੈਲੀ ਦੀ) ਵਾੜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
सणु कीसारा चिथिआ कणु लइआ तनु झाड़ि ॥
Saṇ kīsārā cẖithi▫ā kaṇ la▫i▫ā ṯan jẖāṛ.
The corn on the cob is put into the thresher, and the kernels are separated from the cobs.
ਕਸੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਸਣੇ ਫਸਲ ਗਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਦਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਣੁ = ਸਮੇਤ। ਕੀਸਾਰਾ = ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ। ਕਣੁ = ਦਾਣੇ। ਤਨੁ ਝਾੜਿ = (ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ) ਤਨ ਝਾੜ ਕੇ, ਬੋਹਲ ਉਡਾ ਕੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਹ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਹਲ ਉਡਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਹਨ।
 
दुइ पुड़ चकी जोड़ि कै पीसण आइ बहिठु ॥
Ḏu▫e puṛ cẖakī joṛ kai pīsaṇ ā▫e bahiṯẖ.
Placing the kernels between the two mill-stones, people sit and grind the corn.
ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਹਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹਿਠੁ = ਬੈਠੇ।ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੜ ਰੱਖ ਕੇ (ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ) ਪੀਹਣ ਲਈ (ਪ੍ਰਾਣੀ) ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
 
जो दरि रहे सु उबरे नानक अजबु डिठु ॥१॥
Jo ḏar rahe so ubre Nānak ajab diṯẖ. ||1||
Those kernels which stick to the central axle are spared-Nanak has seen this wonderful vision! ||1||
ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਅਜਬੁ = ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥੧॥(ਪਰ) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਕ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਣੇ (ਚੱਕੀ ਦੇ) ਦਰ ਤੇ (ਭਾਵ, ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੀਸਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ॥੧॥
 
मः १ ॥
Mėhlā 1.
First Mehl:
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ।
xxxxxx
 
वेखु जि मिठा कटिआ कटि कुटि बधा पाइ ॥
vekẖ jė miṯẖā kati▫ā kat kut baḏẖā pā▫e.
Look, and see how the sugar-cane is cut down. After cutting away its branches, its feet are bound together into bundles,
ਦੇਖ ਕਿ ਕਮਾਦ ਵਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਸ ਦੇ ਆਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਠਾ = ਗੰਨਾ। ਕਟਿ ਕੁਟਿ = ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ (ਭਾਵ,) ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ। ਪਾਇ = ਪਾ ਕੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ।ਵੇਖ ਕਿ ਗੰਨਾ ਵੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ)।